Третій етап - розробка та реалізація учасниками власних проектів

Після успішного проходження стажування, учасники працюють над реалізацією власних проектів, впровадження яких буде сприяти досягненню позитивного ефекту в соціальному середовищі. Можливості розробки та реалізації власних проектів посилюють наявні знання учасників, їх попередній досвід, навички і компетенцію, які були отримані під час проходження першого етапу «Школи Лідерства голови Харківської обласної державної адміністрації», і призводять до виняткових результатів та позитивних зрушень у суспільстві.

Для обрання теми проекту, учасник самостійно або разом з командою однодумців з числа інших учасників, обирають певну сферу життєдіяльності, виокремлюють з неї актуальну проблематику на вирішення якої і спрямовують власний проект. Підготовка проекту проходить під керівництвом Управління або Департаменту Харківської обласної державної адміністрації, до сфери діяльності якого відноситься обрана учасником або командою тема проекту.

Етапи роботи над проектами

Разом із кураторами, учасники визначають “фронт робіт” і збирають фактичні дані на предмет обраної проблематики.

Аналізування знайденого матеріалу – важлива частина підготовки проекту. Учасник, використовуючи власні розумові здібності, визначає шляхи розв’язання існуючої проблеми, можливі труднощі при реалізації проекту та способи их усунення.

Учасники повинні володіти статистичними даними по даній проблематиці, можливо, хтось вже намагався вирішити існуючу проблему на загальнодержавному або місцевому рівнях.

Синтезуючи отримані фактичні дані та статистичну інформацію, учасники виводять чітку “дорожню карту” реалізації проекту.

Кожен проект повинен бути оформлений відповідно до завданих вимог. Крім того, учасники повинні детально розрахувати бюджет проекту, обґрунтувати кожну статтю витрат.

Для захисту проекту учаснику необхідно підготувати презентацію, на якій із допомогою візуальних захобів відображення інформації, буде висвітлено основну мету проекту, його соціальну значущість, завдання, строки реалізації, бюджет тощо.

Завершальним етапом розробки проектів є їх захист перед головою Харківської обласної державної адміністрації. На даному етапі обираються проекти-переможці, які в подальшому реалізуються на базі обраного департаменту або управління Харківської обласної державної адміністрації.